Kindercoach – hoe ziet een traject er uit?

Wanneer je hebt besloten om met mij als kindercoach in zee te gaan, wil je ongetwijfeld weten hoe een kindercoachtraject er globaal uit zal zien. Hieronder kun je lezen welke fases er bij De Kleine Krijger zijn.

 

Kennismakingsgesprek

Wanneer je het gevoel hebt dat ik als kindercoach iets voor je kind zou kunnen betekenen, dan is het mogelijk om eerst een vrijblijvend kennismakingsgesprek aan te vragen. Dit kan prima telefonisch, maar als je liever een afspraak maakt, dan is dat ook geen probleem.

 

In dit gesprek kun je aangeven waar je (met je kind) tegenaan loopt en samen bekijken we dan of ik als kindercoach met jullie kind aan de slag zou kunnen.

 

Intakegesprek

Als we afspreken om samen verder te gaan, volgt er een intakegesprek. In dit gesprek bespreken we wat uitgebreider de aanleiding voor de coaching. Daarbij kijken we zowel naar wat er goed gaat als waar de verbeterpunten zitten. Ook hoor ik in dit gesprek graag iets meer over de ontwikkeling van je kind tot nog toe, zodat ik daar tijdens de coaching rekening mee kan houden.

 

Tijdens dit gesprek stellen we vast wat het doel is van de coaching en maken we een plan van aanpak. Ook plannen we alvast een paar data waarop ik aan de slag ga met je kind.

 

Coachingsessies met je kind

Playmobilpoppetjes tegen achtergrond | Kindercoach | De Kleine Krijger

Na het intakegesprek starten de afspraken met je kind; meestal is daarbij geen ouder aanwezig. Mocht dit gezien de hulpvraag wel gewenst zijn, dan maken we daar afspraken over.

 

In de eerste sessie staat de kennismaking met je kind centraal en stel ik samen met hem of haar vast wat de hulpvraag is. Het kan voorkomen dat de hulpvraag van jullie als ouders anders is dan die van je kind. In dat geval stel ik eerst de hulpvraag van je kind centraal.

 

Vervolgens werk ik een aantal sessies met je kind, meestal is dit 6 tot 8 keer. Door middel van diverse gesprekstechnieken, werkvormen, spellen en oefeningen werken we dan samen op een oplossingsgerichte manier aan de hulpvraag.

 

Aan het einde van elke sessie laten je kind en ik je samen weten waaraan we hebben gewerkt. Soms geef ik oefeningen mee naar huis die ik in de sessie met je kind heb gedaan. Het is voor je kind heel fijn om die oefeningen thuis nog eens te herhalen. Dit kan door de oefeningen samen te doen (als je kind dat wil) of door je kind aan te moedigen er zelf mee aan de slag te gaan. Die ondersteuning van ouders is erg belangrijk.

 

Als er tussen de sessies door  vragen of aandachtspunten ontstaan, kun je gerust telefonisch of via de mail contact met me op nemen.

 

Afronding kindercoachingstraject

Na 6 sessies met je kind, plannen we samen een oudergesprek, waarin we bespreken hoe het op dat moment thuis, op school en in de sessies gaat. Als blijkt dat het goed gaat en we de coaching af kunnen ronden, dan is dit gesprek tevens het eindgesprek. Wel is het altijd mogelijk om nog een keer een follow-up gesprek in te plannen.

 

Stiften op grijze ondergrond | Kindercoach | De Kleine Krijger

 

Soms blijken 6 sessies nog niet voldoende om blijvende verbetering te zien. Ook kan er soms nog een andere hulpvraag naar voren zijn gekomen die ook aandacht verdient. In die gevallen is dit gesprek een tussengesprek en kijken we samen wat er nog nodig is. We maken dan een plan van aanpak voor de komende sessies.

 

 

Vragen en praktische informatie

Heb je nog specifieke vragen over wat ik als kindercoach voor je kan betekenen of heb je vragen over het traject, neem dan gerust contact op. Elders op de site kun je meer praktische informatie lezen over o.a. de kosten  van een kindercoachingstraject.